SERVICIS | ADQA

ADQA ofereix als seus clients una àmplia gamma de servicis relacionats amb la construcció i l’interiorisme, que s’adaptam a les necessitats de cada client de forma personalitzada, especialment orientat a projectes que requerisquen d’un especial nivell de qualitat en el seus detalls i acabats.

ADQA adquirix un compromís de transparència i qualitat, basades en la constància, l’honestidad i el treball ben fet.

Servicis Llar:

  • Execució d’Obres de Reforma en Vivenda
  • Redacció Projectes Arquitectura Vivendes
  • Direcció i Gestió d’Obres

Servicis Professionals:

  • Col·laboració Tècnica en Projectes Singulars
  • Gestió de Costos d’Execució d’Obres
  • Redacció de Pressupostos Personalitzats

Servicis Empreses:

  • Estudi i Anàlisis de Projectes i Pressupostos d’Obres
  • Redacció de Pressupostos d’Execució d’Obres
  • Planificació i Control Desviacions Econòmiques Costos, Execució, Obres